Hezkuntza eta Kulturagaz konpromisu handia izan dauan Angel Mari Unzueta, Bikario Nagusi ohia, hil egin da.

Hezkuntza eta kulturagaz konpromisu handia agertu dauan Angel Mari Unzueta, Bilboko Bikario Nagusi ohia, azaroaren 14an hil zan. Bere heriotzak tristuraz beterik itzi gaitu. 

Beragaz izandako hartuemonean  eta   bizitzaren  ibilbidea  osotzeko  izan eban  estiloari  esker, bere ezaugarri batzuk ageri-agerian itzi euskuzan.  Euren artean, ondoko hirurak  azpimarkatu gura izango neukez:

Lehenengoa, gizon apala, hurbila, euskal kultura eta hezkuntzagarenganako jakituria eta maitasuna agertzen ebana. Bigarrenez,   Jaikoak eguneroko bizitzan konpromisurako    egindako   deia onartu eban . Eta hirugarrenez ,partaide zan  lan taldeetan, entzuteko gaitasuna eta alkarrizketarako joera agertzen eban.

Agur Angel Mari, zure hutsunea gure bihotzetan geldituko da baina zure mezuak gogoan izango  doguz.

Goian Bego. Egun Handira Arte!

Nerea Begoña. EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak sarearen arduraduna,

Comparte