Gizarte erantzukizuna: Balioak eta gizarte balantzea

“EBI zentroak gizartean eragin positiboa izateko konpromisoa dabe”

EBI ikastetxeen gizarte erantzukizuna, gizartean ondorio positiboak izateaz gainera, gure erakundearen oinarri eta balioak berresten dabezan jarduerak dira.

EBI ikastetxeek gizartean daben eragina neurtzea nahiko korapilatsua da, eragile asko dago tartean eta etenbako aldaketan dagoan gizarte-ekonomia inguruan garatzen diran dinamiken menpe aurkitzen da. Metodologia irekia, etenbako aldaketan dagoana, eratu dogu, eragina neurtu eta ikastetxearen jarduerek interes-gune desbardinetan zer nolako arrastoa izten daben baloratzeko.

Gizarte balantzea eta GJH

Sortutako metodologiak hasieratik identifikatu eta lotu gura ditu ikastetxearen nortasun-balio eta ezaugarriak (alkartasuna, barrikuntza, arreta makalari, talde-lana eta konpromisoa), interes-guneak (ikasleak, familiak, beharginak, Eleiza, sare eta agintariak, gizarte eta gobernua) eta garapen jasangarrirako helburuak 2030.

2015.eko irailaren 25ean, munduko buruzagiek hainbat helburu orokor onartu eben pobretasuna ezerezteko, planeta babesteko eta danontzako onura ziurtatzeko, garapen jasangarrirako agendaren barruan. Hamazazpi helburuetako bakotxak 2030 baino lehen lortu behar diran helburu bereziak ditu.

“Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko konpromisoa dauan erakundea gara”

Gizarte eragina ikuspuntu etikotik

Gizarte eraginaren azterketak, ikastetxearen egitasmorik esanguratsuenak, bakotxa bere berariazko adierazleekin, lotzea eta ebaluatzea eskatzen dau, uneoro lehen aitatutako azterketaren hiru erpinekin (balioak, interes-guneak eta GJH) lotuz.

Balioak eta GJHak interes-guneen arabera alkartzeak, gizarte inguruko zein alderditan eragiten daben ikusten laguntzen dau (eragin-mapa).

Ikasketaren ikuspuntu etikoak eta adierazleen balorazinoak erakundea ze norabidetan doan kokatzea dakar, gizarte, ekonomia eta ingurumen jasangarritasunerako erizpideak kontuan hartuta.