Arreta aniztasunari

“Barne hartzea da EBIren hezkuntza ereduaren oinarrietako bat”

Askotariko perfilak dabezan ikasleak dagoz gure geletan eta dalako ikasle horreei banan-banako arreta eskaini behar jake oinarrizko gaitasunak jadetsi daiezan.

Aniztasunari arreta eskaintzeko egitasmoak jasoten dituan hezkuntza jardueren xedea, adiera zabalean, ikasle guztien beharrizanei aurrea hartu eta erantzuna emotea da. Guzti horrek ikasle bakotxari begira beren-beregi eta neurrira jokatzea eskatzen dau, eragile pertsonal edo sozialak -gizarte-kultura mailan izan daitekezan desabantailak, gaitasun altuak, hizkuntzaren ulermena, komunikazinoa, hizkera, desgaitasun fisikoa, psikikoa, sentsoriala, nortasunarena…- kontuan hartuta.

Barne hartzen dauan hezkuntza

Hezkuntza egitasmoak jarrera hartu behar dau hezkuntza alkarteak hezkuntzaz dauan ikuspuntuari eta ikastetxe bakotxaren beharrizan eta egoerai dagokienez.

Jarrera hori, EBI osatzen daben ikastetxe bakotxaren egitasmoak gidatu behar dabezan hezkuntza oinarrietan, balioetan, helburuetan eta lehentasunetan gauzatuko da.

“Gelean gauzatu behar dau barne hartze edo barneratze horrek eta bertan erantzuna emon behar jako erantzuna ikasleen gaitasun, interes, erritmo eta ikaskuntza estilo anitzei.”

El aula como contexto inclusivo

Gela barneratze-testuinguru lez

EBI ikastetxeetan ikasleen partaidetza, euren ikaskuntzaren eraketa, jakintzak dagokien testuinguruan kokatzea eta interes eta esperientziekin lotzea eta bardinen arteko alkarreragina ahalbideratzen dogu.

Sustatzen doguzan metodologiek honako honeek eragiten dabez: gizarte eraikuntzarako estrategiak, ikasleen partaidetza, motibazinoa, ikaskuntzaren esanahi eta funtzionaltasuna, ikaskideen arteko lankidetza eta alkarlana.

Aniztasunari arreta jartzeko neurriak

Guzti honengaitik, EBI ikastetxeetatik helburu hau lortzeko neurri guztiak martxan jarten dira, besteak beste:

 • Errefortzu-egitaraua
 • Eskolatze osagarrirako egitaraua
 • Laguntzarako gela
 • Curriculum-egokitzapenak
 • Gela egonkorra
 • Talde malguen sorrera
 • Gela bakotxean irakasle bi
 • Lehenengo harrerarako egitaraua
 • Curriculum-dibertsifikatzerako egitarauak DBHko 3. eta 4. mailetan
 • Egitekoak ikasteko egitaraua (SAT)
 • Oinarrizko lanbide heziketa egokitua
 • Barne hartzerako taldea

Ikastetxean aniztasunari erantzutearen helburua, berariazko hezkuntza beharrizanak dabezan ikasleen garapen normalizatu eta osokoa eragitea da, afektibitate, heziketa eta gizarteratze mailetan. Horretarako, elementu orekatzaile eta bardintzaileak eskaintzen jakez, euren gaitasunak ahalik eta gehien garatu daiezan eremu guztietan eta helduaroan burujabe izan daitezan, ahalik eta ongizate eta titulu gehien izan daien eta laneratzea errazago egin dakien.