Hezkuntza pandemian: urtebete

Pandemiak gauzak ikusteko modua aldatu eban

Gure ohiturak aldatzera eta erabakiak hartzera behartu ginduzan

Hezkuntzan,  sekulako erronka bati aurre egin geuntson

Ikasgela itxiekin

Online hezkuntza iritsi zan

Ikasleak, irakasleak eta familiak, erronka handi baten aurrean

Teknologia, plataformak, bideodeiak, hezkuntza erronkak…

Eta hainbat ekimen pedagogiko, emozional, dibertigarrri…

Eginbehar asko eginda iritsi ginan

Digitalizazioa eta teknologia

Baina ikasgeletara itzuli gara

Eta ondorioak atara doguz

Aurrez aurreko hezkuntza ordezkaezina da

Digitalizazioa erronka da oraindik

Familia guztiengana iritsi behar dogu

HEZKUNTZA EREDU BARRI BAT

Teknologia eta berrikuntza

Metodologia bereiziak

Ikaskuntza pertsonalizatua

             Kristau baloreak

“Etorkizuna eredu hibridoa da, ikasleen beharrak uztartuko dauazana. Aurrez-aurreko hezkuntzaren  eta online hezkuntzaren beharrak osagarriak diralako XXI. mendean”

Comparte